Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantstorlekar

Salufärdiga storlekar av E-plantor

Vilka plantstorlekar finns i produktion?
Vid ritning av anläggningar och skrivande av växtförteckningar är det värdefullt för växtanvändare/projektörer att veta vilka storlekar av växter som finns tillgängliga på marknaden.

Nedan följer en sammanställning över vilka storlekar av E-plantor som finns salufärdiga i oktober 2016. Listan uppdateras inte utan reservation får göras för slutförsäljning under hösten och våren.

Uppgifterna får ses som en information om vilka storlekar som är rimligt att rita in/beställa av respektive växt.

E-plantstorlekar A-D
E-plantstorlekar E-O
E-plantstorlekar P-R
E-plantstorlekar S-Z
E-plantstorlekar för klängväxter
E-plantstorlekar för barrväxter

Beställ hos Din E-plantsleverantör
För beställning av E-plantor - kontakta Din E-plantsleverantör. En väl utbyggd handel plantskolorna emellan ombesörjer att växterna finns tillgängliga hos en enskild plantskola även om de odlas i flera olika företag.

Beställ i god tid!
Om de plantstorlekar Du söker har hunnit ta slut – tänk på att inför nästa säsong beställa i god tid. Om Du önskar E-plantor i större mängder eller av udda plantstorlekar, så ökar möjligheten att få tag på detta om Du bokar upp växterna en eller flera säsonger i förväg.
Kontakta Din E-plantsleverantör!