Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantstorlekar P-R

Philadelphus coronarius 'Finn' E
busk
busk co 3,5 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co

Philadelphus ORION™ E
busk co 3,5 l

Populus trichocarpa 'Kiruna' E
ungträd th 100-150 co
ungträd th 150-200 co
ungträd th 200-250 co
2x 8-10
3x 10-12
3x 12-14
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' E
häck 0/1/1 30-50
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Potentilla fruticosa 'Fridhem' E
häck 0/1/1 30-50
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' E
häck 0/1/1 30-50
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Potentilla fruticosa 'Longacre' E
häck 0/1/1 30-50
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Prunus avium E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
ungträd th 125-150 kl/co
ungträd th 150-200
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

Prunus cerasifera fk Cecilia E
häck 1/1 30-50
busk co 3,5 l
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14

Prunus grayana fk Göteborg E
busk co 3,5 l
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co

Prunus padus fk Ultuna E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l / 5,0 l
ungträd th 125-150 co
ungträd th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Prunus padus 'Laila' E
busk co 5,0 l
sol co th 100-125

Prunus pumila var. 'Depressa' E
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l 30-40

Prunus spinosa fk Västeråker E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co

Prunus virginiana fk Rackarberget E
busk
busk co 3,5 l
ungträd th 250-300 co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10 kl
2x 10-12 kl
3x 12-14 kl

Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E
ungträd th 80-100 co
ungträd th 100-125 co
ungträd th 150-200 co
ungträd th 200-250 co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
sol. th 250-300 kl/co
sol. th 300-350 kl/co
sol. th 400-450 kl/co
stambusk th 250-300 kl/co
stambusk th 300-350 kl/co
stambusk th 350-400 kl/co
3x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

Quercus robur E (fk Ultuna/fk Linköping)
häck 1/2 30-50
häck 1/2 50-80
ungträd th 125/150 co/kl
ungträd th 150/200 co/kl
ungträd th 200/250 co/kl
2x 8-10 kl
2x 10-12 kl
3x 12-14 kl
3x 14-16 kl
3x 16-18
4x 18-20
4x 20-25
25-30
30-35
35-40

Rhamnus cathartica fk Toppmyra E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
busk

Rosa carolina fk Gunnel E
häck 1/1 30-50
häck 1/2 50-80
busk
busk co

Rosa dumalis fk Västeråker E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l

Rosa glauca 'Nova' E
busk
busk co 3,5 l

Rosa majalis fk Tuna skog E
häck 1/1 30-50
häck 1/2 50-80
busk co


Skriv ut