Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Chip-märkning av E-träd

- id-kontroll som styrker sortäktheten

Kvalitetssäkring
Chip-märkning garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har tidigare varit svårt att påvisa när felleveranser eller sortblandningar skett, men genom chip-märkning förbättras spårbarheten avsevärt.
Trädet får en unik identitet genom chippets kod. Information om art/sort mm lagras i en databas.

Hjälpmedel vid besiktning
Vid misstanke om felleveranser, kan besiktningsman scanna av trädets chip och avgöra om det är E-träd som levererats där det angetts i specifikationen.
Nu är ett system färdigutvecklat med databas, scannrar samt app för snabb avläsning på plats. Certifierade besiktningsmän har fått erbjudande att köpa scannrar inför hösten 2017. Scanneravläsning ger ett chipnummer som kan sökas upp på databasens webbplats manuellt eller via mobiltelefon.

Chip-märkta trädslag
Från och med våren 2015 är alla E-träd som säljs i storlekar från 8-10 märkta. Solitärer chippas ej. Endast träd med chip är godkända som E-träd.

Märkning i fält
Chip-märkning sker i plantskolan på sensommaren då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på ca 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chippet förs in i stammen. Innan vintern har veden vallat över borrhålet.