Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Fruktträd - E-märkta, certifierade


Äpple

Päron

Plommon

Sötkörsbär

SurkörsbärÄndrat sortiment av
E-märkta fruktträd inför hösten 2015

Inom projektet Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter vid SLU har en genomgång av fruktträdssortimentet gjorts. Utvärderingen har visat vilka sorter som är bäst, friskast och säkert härdiga till de angivna zonerna. Rapport från projektet.

De mest odlingsvärda sorterna kommer från 1 september 2015 att säljas under varumärket E-planta. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta kommer att vara märkta med Grönt Kulturarv. Bland de senare finns en del sorter som även är E-märkta, dels andra sorter.

Alla fruktträd som marknadsförs under varumärkena E-planta eller Grönt kulturarv är certifierade, alltså virusfria.


Skyltbilder - skriv ut, plasta in och sätt upp i butiken!
Våra bästa äpplen
Våra bästa päron
Våra bästa plommon
Våra bästa körsbär
Kulturskatter - Grönt Kulturarv

E-märkta fruktträd med sundhetsintyg
Förädlingsris vid produktion av virusfria fruktträd klipps på moderträd som har känd härkomst och är rensade från plantburna sjukdomar, främst virus. Elitplantstationen ansvarar för moderträden.

Fruktträden märks med en certifieringsetikett från Statens Jordbruksverk runt stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg och garanterar att fruktträdet är virusfritt. Flertalet av de E-märkta fruktträden säljs även med en hängbildsetikett med E-logo.

Läs mer om certifiering ...

Pollineringsschema för frukt...