Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Kort fakta om E-plantor

E-planta
Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.

Fördelar med E-plantor:

* Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador

* Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar

* Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras

* Art- och sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor

* Friska plantor
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare

Läs mer: E-plantsystemet

Skriv ut