Certifierad produktion

… innebär att utgångsmaterialet sjukdomstestat enligt Jordbruksverkets föreskrifter och att produktionen sker enligt deras uppsatta regler. Friska växter ger mindre bekämpningsbehov och kraftigare tillväxt.

Sjukdomstestning av E-plantor

Vegetativt förökade E-plantor
Plantskolornas moderkvarter utgår alltid från utgår från sjukdomstestade elitplantor från Elitplantstationen där kärnplantorna bevaras. Produktionen i plantskolorna är dock inte alltid certifierad.

Fröförökade E-plantor:
Sjukdomstestning har gjorts i de anlagda fröplantagerna för E-plantor, men kan av praktiska skäl inte göras ute i naturbestånd. Plantöverförda sjukdomar vid fröförökning är dock ett mycket litet problem.

E-märkta frukt- och bärväxter:
Alla E-märkta fruktträd och bärväxter kommer från certifierad produktion.

E-märket visar konsumenten vägen…
… till de dokumenterat friska frukt- och bärsorterna. Sorterna har valts ut för att de är sortäkta, sjukdomstestade och odlingsvärda i Sverige.

Elitplantstationen ansvarar för sjukdomstestningen och Jordbruksverket kontrollerar produktionen hos plantskolorna. Sortimentet av E-märkta fruktträd och bärväxter utökas efterhand som allt fler sorter blir certifierade.

Effekter av virusrensning
Virusinfekterade fruktträd och bärväxter är försvagade. Genom certifiering får de bättre motståndskraft mot sekundära skador och sjukdomar vilket ger en rad fördelar:

- Kraftigare och starkare fruktträd och bärbuskar med bättre tillväxt
- Rikligare skördar med större frukter och bär
- Frukt och bär av högre kvalitet. Virus kan ge sprick- och korkbildningar
- Bättre vinterhärdighet ger mindre risk för vinterskador
- Färre frostsprickor på fruktträden

Certifierad produktion av fruktträd
Förädlingsris till certifierade fruktträd kommer från godkända moderträd hos Elitplantstationen. Moderträden har känd härkomst, är sortäkta och är rensade från plantburna sjukdomar, främst virus.

Fruktträd som godkänts av Jordbruksverket märks med en certifieringsetikett från SJV runt stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg och garanterar att fruktträdet är virusfritt.

Certifierade produktion av bärväxter
Certifierade bärplantor är producerade från utgångsmaterial med dokumenterad härkomst och som är testat och rensat från plantburna sjukdomar. Många bärsorter har förökats i generationer och sorterna har efterhand infekterats av sjukdomar som försämrat växtens egenskaper.

Certifierad produktion ger bättre bärplantor. Inom yrkesodlingen är certifiering nu väl inarbetad, i vissa fall har skörden blivit dubbelt så stor med virusfria plantor.

Virusfriheten är inte evig eftersom virus sprids av insekter, t ex hallonbladlusen. Därför måste föryngring med nya certifierade plantor göras ibland. Använd inte gamla plantor från egen odling vid nyplantering, utan förnya med E-märkta certifierade plantor.