E-plantcertifikat

 - en garanti för ursprunget!

Vid alla leveranser av E-plantor i parti ska det medfölja ett numrerat certifikat som E-plantsproducenterna skriver ut. Detta garanterar plantornas E-status samt är ett viktigt hjälpmedel för kontrollen av att reglerna för E-planthanteringen efterföljs.
Kontrollen utförs av Statens Jordbruksverk. Endast plantskolor anslutna till E-planta ek. förening kan skriva ut E-plantcertifikat.

En leverantör av E-plantor ska vid kontroll kunna styrka ursprunget på plantorna genom att kunna visa upp certifikat på t ex inköpta småplantor. Certifikatet ökar spårbarheten.

Vid besiktning av anlagda planteringar kontrolleras bl a att levererade växter motsvarar växtförteckningen. Besiktningsmannen ska då även kontrollera att det medföljer E-plantcertifikat på de E-plantor som levererats.

Begär alltid E-plantcertifikat då du köper E-plantor i parti!
Nedan visas hur ett certifikat ser ut. Klicka på bilden för större format.