Länkar

Kontaktuppgifter till de plantskolor som producerar E-plantor hittar ni här: E-plantproducenter

Övriga länkar:

BEUM - Föreningen besiktningsmän för utemiljö
E-plant Norge A/L
Elitplantstationen - Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
Grönt Kulturarv - Programmet för odlad mångfald
FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation
Jordbruksverket
Koloniträdgårdsförbundet
Kvalitetsregler för plantskoleväxter (uppdaterad version december 2012)
LRF Trädgård
Min egen Trädgård - konsumentvarumärke för E-plantor
Movium
Mästarrabatten - LRF Trädgård Plantskolas marknadsföringsprojekt.
POM - Programmet för odlad mångfald
Rosens Dag - LRF Trädgård Plantskolas marknadsföringsprojekt
RST - Riksförbundet Svensk Trädgård
SKUD - Svenska Kulturväxtdatabas
SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU, Balsgård - Inst. för hortikulturell växtförädling
Växtforum - svenska plantskolors informationsforum på webben